Algemene voorwaarden

Algemene (reservering) voorwaarden Domaine  Polleur
1. AANKOMST EN VERTREK.
De aankomst- en vertrektijden van de door u gereserveerde plaats of accommodatie staan vermeld op de website en/of uw bevestiging.
2. TARIEVEN.
De vermelde tarieven op de website zijn de actueel geldende prijzen. De tarieven in de brochure zijn algemeen geldend voor het betreffende kalenderjaar. De gecommuniceerde tarieven in de brochure zijn behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene  wijziging in BTW- toeslagen/ heffingen /overheidstoeslagen of werkelijke evidente vergissingen , blijvend ongewijzigd gedurende het betreffende kalenderjaar met uitzondering van aanbiedingen/acties. Online (website) tariefberekeningen zijn niet bindend indien afwijkend van de geldende tarieven in de brochure.
3. RESERVERING.
Reserveren is mogelijk via de website, telefonisch of bij de receptie. Online reserveringen zijn niet bindend, bij aankomst kunnen bindende veranderingen aangebracht worden volgens de algemene voorwaarden en geldende tarieven in de brochure.
4.BETALINGEN.
Na ontvangst van de bevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 1 dag te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor de datum van aankomst bijgeschreven te zijn op de rekening of contant te zijn voldaan op de camping. Bij een reserveringsdatum die binnen 6 weken voor de aankomstdatum ligt dient het totaalbedrag volledig te worden voldaan 1 dag na de reservering. Betaling dient altijd volledig te worden voldaan voorafgaand aan het verblijf op Domaine Polleur. Indien de betalingen (geheel of gedeeltelijk) niet voldaan zijn op de door ons bepaalde termijnen behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen of de reservering volledig te annuleren.
5. BORG.
 Voor sommige verhuuraccommodaties of kampeerplaatsen dient u een borg (contant) te betalen bij aankomst. De borgsom staat vermeldt op uw bevestiging. Bij vertrek (tijdens openingstijden van de receptie) wordt de borg terugbetaald:
 - Indien de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is.
 - De inventaris en accommodatie nog compleet en onbeschadigd zijn.
 - Er geen overlast is bezorgt voor overige gasten van Domaine  Polleur of haar nabije omwonenden.
 - Indien de schade aan de accommodatie of de ontbrekende inventaris groter is dan de betaalde borgsom, zal deze voor vertrek voldaan moeten worden. 
6. WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN EN RESTITUTIE
 - Kosteloos omboeken naar een andere accommodaties is alleen mogelijk indien de huursom hoger is dan de originele huursom. Het verschil van de huursom dient ter plaatse (omboeken tijdens verblijf) voldaan te worden of anders binnen de termijn zoals vermeld op de nieuwe bevestiging.
 - Bij wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde periode of eerder vertrek), zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing indien er bij het maken van de reservering betaald is voor aansluiting bij het annuleringsfonds.
 - Voor alle andere annuleringen, geheel of gedeeltelijk, waarop geen annuleringsfonds van toepassing is, is geen restitutie van betaalde gelden mogelijk.
- Restitutie van betaalde verblijfsgelden, belastingen en milieuheffingen is niet mogelijk tenzij deze vallen onder de voorwaarden van het annuleringsfonds en deze van toepassing zijn. En indien er bij het maken van de reservering betaald is voor aansluiting bij het annuleringsfonds.
7. ANNULEREN
1: Een annulering wordt alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk wordt aangevraagd.
2: Een reservering kan 7 dagen na datum van reservering kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd/omgeboekt, mits de reservering binnen 6 weken voor aankomst is gemaakt.
3: Bij een annulering die tussen 7 dagen na datum van reservering en 6 weken voor aankomst wordt geannuleerd, wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
4: Bij annulering van minder dan 6 weken voor de aankomst vindt er geen restitutie plaats van de betaalde gelden maar wordt deze betaalde som omgezet in een tegoed dat, in hetzelfde kalenderjaar vanaf 1 september tot met 15 mei het opvolgende kalenderjaar, aangewend kan worden voor het boeken van een kampeerplaats of accommodatie op Domaine Polleur na aftrek van reserveringskosten en kosten van aansluiting  bij het annuleringsfonds.
5: Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
8. ANNULERINGSFONDS
Aansluiting bij het annuleringsfonds is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Doordat u zich aansluit bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de huuraccommodatie of kampeerplaats. Annuleringsaanvragen dienen altijd schriftelijk aangevraagd te worden. Indien annulering het gevolg is van: 
1. Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van: 
a. de verzekerde. 
b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad. alsmede zijn huisgenoten, voor zover kans bestaat op direct levensgevaar. 
2. Onvrijwillige werkeloosheid van het deelnemende gezinshoofd buiten zijn schuld. 
3. Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na reservering een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijk gesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst. Afsluiting van het annuleringsfonds is alleen direct bij boeking mogelijk. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de reservering. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en voldoende bewijsstukken overlegd te worden. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de reserveringskosten en de premie annuleringsfonds. De premie bedraagt 6,0% van de totale verblijfssom. In geval van bovengenoemde omstandigheden retourneren wij 100% van de totale verblijfskosten of huursom exclusief de reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds. 
4. Terugbetalingen bij een annuleringsaanvraag in geval van andere dan bovengenoemde omstandigheden (1 t/m 3). De directie zal een besluit nemen aangaande de toekenning van uw aanvraag. In geval van toekenning zal onderstaande regeling toegepast worden: 
a. 100% van de totale verblijfskosten of huursom indien binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging geannuleerd wordt, behoudens de reserveringen die binnen 42 dagen voor aankomst gemaakt zijn. 
b. 50% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 42 dagen voor de aankomstdatum. 
c. 25% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 42 dagen en 14 dagen voor de aankomstdatum. 
5. Geen restitutie 
a. Geen restitutie vindt plaats bij annulering vanaf 14 dagen voor de aankomstdatum. De totale verblijfskosten of huursom wordt in rekening gebracht. Inclusief de reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds. 
b. Bij vroeger vertrek dan gereserveerd ten gevolge van de onder punt 1 genoemde reden, vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. Niet genoten vakantiedagen kunnen naar rato op een ander tijdstip in het zelfde kalenderjaar benut worden onder voorwaarde dat voor de nieuw gekozen periode voldoende accommodatie voorhanden is. 
c. Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. 
d. In omstandigheden waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie.
9. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS
 1: Domaine Polleur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gasten van Domaine Polleur of omwonenden, op welke wijze deze schade of letsel is ontstaan. 
2: Deelname aan door Domaine Polleur of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.
3: Alle gasten van Domaine Polleur of gasten van wederpartijen/partners die accommodaties verhuren of activiteiten aanbieden op Domaine Polleur dienen zich te confirmeren aan de gedragsregels (beschikbaar op de website, aangereikt bij aankomst of vermeldt op de bevestiging) te respecteren.
4: De gast(en) die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen of borgsom.
5: Uitspraken van medewerkers van Domaine Polleur, in welke functie dan ook, betreffende de aansprakelijkheid van Domaine Polleur / wederverkopers / partners, binden Domaine Polleur niet.
10. WEIGERING
We behouden ons het recht voor om gasten op onze terreinen te weigeren die niet behoren tot onze doelgroep of tot die van onze partners. Zoals: (rond)reizende families of groeperingen, (rond)reizende werklui, gemotoriseerde verenigingen, grotere gezelschappen etc., zonder dat dit vooraf schriftelijk (brief- of e-mailwisseling) kenbaar is gemaakt in de reservering of nadrukkelijk en expliciet kenbaar gemaakt wordt bij aankomst en akkoord wordt bevonden.
11 COOKIES
- Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en wordt opgeslagen op servers.
- Remarketing Cookies
Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies gebruikt deze website vormen van Remarketing om de bezoeker maximaal 7 maal opnieuw te herinneren aan deze website, eventueel via derden websites of Google. Deze derden partijen kunnen een tekst of plaatje  tonen om de bezoeker te herinneren aan het bezoek van een van de websites van Domaine Polleur.
- Weigeren of verwijderen cookies
U kunt uw browser instellen dat u tijdens het volgende bezoek aan onze website geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop u dat kunt instellen verschilt per browser. Bekijk de helpfunctie van de door u gebruikte browser. Daar kunt u ook terugvinden hoe u eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. Mocht u helemaal geen cookies meer wensen te ontvangen dan zult u deze instellingen moeten wijzigen op alle browsers en op alle computers die u gebruikt.
Als u cookies weigert of verwijdert kan het voorkomen dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website, of dat u geen toegang hebt tot delen van de website.
12. LEVERINGEN
Leveringen van urgentie medicatie is in overleg (bij aankomst of tijdens het verblijf) toegestaan op de receptie. Het is niet toegestaan aan de bezorgdienst om te leveren op de kampeerplaats of bij de huuraccommodatie. Koeriers rijden hard en dat is gevaarlijk voor onze gasten.
Levering van alle andere goederen of maaltijden, anders dan urgente medische goederen, zijn niet toegestaan op de receptie of elders op het terein van Domaine Polleur.
 
Neem voor meer informatie contact met ons op.
 
Reserveren

Telefonisch reserveren:
0032 (0) 87 541 033

Voor vragen, mail naar:
seeyou@polleur.be

Beoordelingen
Vakantie wijzer
 
ANWB

Aangesloten bij